Name

Vivace IP Attorneys

Address

Ichigo Higashi-ikebukuro Bldg. 6F, 1-34-5 Higashi-ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo, 170-0013, Japan

E-mail

contact@vivace-patent.jp