Name der Kanzlei

Vivace Patentanwaltskanzlei

 

Adresse

Ichigo Higashi-Ikebukuro Bldg. 6th Floor

Higashi-ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo, 170-0013, Japan

 

E-Mail

deutsch@vivace-patent.jp